utorok 7. januára 2020

Learning of the Feature & The Concepts of the Time Delay Relay

Relays are instructed to trigger automotive devices and machines. We rely on relays to unlock a myriad of devices, machines, and devices ranging from motor vehicles to cell phones to turbine fans and conveyor belts. Modesto SRO is the place where you can get the Time Relays it has 10 years experience in this field. 


Time delay relays have a time delay feature built-in. Triggered in different contexts, It can reduce the maximum energy used to start massive industrial machines or to turn on and off lights or equipment at scheduled times. They may also be used to ensure that various parts of the machine start separately at specified times, such as:

• Production
Time relays can be used to control loads or manufacturing processes in a number of ways. For instance, a time delay relay may guarantee that items pass from one conveyor to another when possible to avoid products on a conveyor belt from piling up on top of one another.

• Safety:-
For safety Products, for example, stoves or other combustion chambers require ventilation to remove fumes and minimize the risk of detonations. It can provide a timetabled window to erase flammable gasses from the chamber.


Ordinarily, Time Relay hand-off is activated either by opening or shutting a circuit or by giving an info current. The trigger sign might be structured with either a dry-contact control switch, such as a float switch, limit switch, or push button; or with voltage. Be that as it may, there are numerous sorts of Time Delay Relay and their planning capacities work in an unexpected way.
The advantage of relays

The upside of Relay is that it takes a moderately modest quantity of capacity to work the hand-off curl, yet the hand-off itself can be utilized to control engines, warmers, lights or AC circuits which themselves can draw much increasingly electrical power.
The electro-mechanical Relay is a yield gadget (actuator) that arrive in an entire host of shapes, sizes, and structures, and have numerous utilizations and applications in electronic circuits. In any case, while electrical transfers can be utilized to permit low power electronic or PC type circuits to switch generally high flows or voltages both "ON" and "OFF", some type of hand-off switch circuit is required to control it.

Issue: What is the distinction between On Delay, Off Delay, Single Shot, Interval On and all these other Time Delay Relay capacities?

Arrangement/Resolution:-

Understanding the contrasts between every one of the capacities accessible in time delay relay can some of the time be an overwhelming undertaking. When planning circuits utilizing relay questions, for example, what starts a period defer hand-off, does the planning start with the application or arrival of voltage, when is the yield hand-off stimulated, and so on., must be inquired.
Time Delay Relay is essentially controlled Relays with a period defer worked in. Their motivation is to control an occasion dependent on schedule. The distinction among transfers and time defer transfers is the point at which the yield contacts open and close: on a control hand-off, it happens when voltage is applied and expelled from the loop; on Time Delay Relay, the contacts can open or close previously or after some time has gone. Typically, This type of relays are initiated or triggered by one of two methods:

  • Application of input voltage
  • Opening or closing of a trigger signal
These trigger signals can be one of two designs:-
  • A control switch (dry contact), i.e., limit switch, push-button, float switch, etc.
  • Voltage (power trigger)
To help understand, some definitions are important:-
  • Input Voltage-control voltage applied to the input terminals. Contingent upon the capacity, the input voltage will either start the unit or prepare it to start when a trigger is applied.
Trigger Signal-on certain planning capacities, a trigger is utilized to start the unit after the input voltage has been applied. As noted over, this trigger can either be a control switch (dry contact switch) or a power trigger (voltage).
Output (Load)- each time relay has a yield (either a mechanical hand-off or strong express) that will open and near control the heap. Note that the client must give the voltage to control the heap being exchanged by the output contacts of the time delay. Modesto Supply elektromotor, pand frekvenčné meniče

štvrtok 10. októbra 2019

ako sa elektromotor pohybujeElektrina, magnetizmus a pohyb Základná myšlienka elektrického motora je veľmi priamočiara: do neho vložíte silu smerom k jednej strane a náboj (kovová tyč) sa otočí na opačnom konci, čo vám umožní riadiť stroj alebo podobne. Ako to funguje prakticky? Ako presne sa váš veriaci zasadzuje do rozvoja? Aby sme na to našli odpoveď, musíme sa vrátiť v čase len asi 200 rokov.
                                                                             
Predpokladajme, že si zoberiete dĺžku štandardného drôtu, urobíte z neho hlavný kruh a položíte ho medzi hriadele neuveriteľného, nemenného podkovového magnetu. V súčasnosti, keď náhodou priradíte obe časti dohody k batérii, sa vodič rýchlo odrazí. Je úžasné, keď to vidíte len preto, že. Je to takmer rovnaké ako očarovanie! V každom prípade existuje vynikajúce logické objasnenie. V okamihu, keď sa elektrický prúd začne plaziť pozdĺž drôtu, vytvára ho atraktívne pole. V prípade, že drôt umiestnite takmer ako permanentný magnet, toto prechodne atraktívne pole spolupracuje s poľom nemenného magnetu. Uvedomíte si, že dva magnety sa vložili takmer do seba, buď vtiahli alebo odrazili. Podobne, krátka príťažlivosť okolo drôtu vtiahne alebo potlačí trvalú príťažlivosť z magnetu, a to je vec, ktorá robí drôtený poskok.

Predpokladajme, že skrútime drôt do štvorcového kruhu v tvare písmena U, takže cez atraktívne pole prechádzajú primerane dva paralelné drôty. Jeden z nás odstraňuje elektrický prúd z nás drôtom a druhý privádza tento prúd späť späť. Pretože súčasné prúdy v drôtoch inverzne smerujú, Flemingovo pravidlo pre ľavú ruku nám ukazuje, že sa oba drôty budú pohybovať inverzne. Ako to bolo, v bode, v ktorom zapneme napájanie, sa jeden z drôtov pohne smerom nahor a druhý sa zostupne.
V prípade, že by sa slučka drôtu mohla ďalej pohybovať týmto smerom, trvalo by sa točila - a my by sme boli v tranzite na výrobu elektrického motora. V každom prípade to nemôže nastať pri našom súčasnom usporiadaní: káble sa rýchlo zamotajú. To, že by sa zvlnená šanca mohla otočiť dosť ďaleko, by sa stalo niečo iné. V súčasnosti by sa sily na každej strane slučky otočili. Skôr než sa neustále otáčať podobným spôsobom, Ak si chcete kúpiť elektromotor a Frekvenčný Menič, navštívte náš profesijný webový. presunula by sa späť na cestu, na ktorú prišla celkom nedávno! udržal by usporiadanie dozadu a dopredu na mieste bez toho, aby sa v skutočnosti kdekoľvek nachádzal.pondelok 16. septembra 2019

Kúpiť Relé | Modestonajrozšírenejšie Elektromagnetické  Relé sa skladá z cievky, kotvy a prepínacieho kontaktu. Cievka umiestnená v relé sa po pripojení napájania správa podobne ako elektromagnet. Akonáhle je dosiahnuté ovládacie napätie cievky, pritiahne cievka kotvu spojenú s kontaktom a relé prepne svoj výstupný kontakt.Kontakt relé môže byť buď spínací NO (normal open), alebo rozpínací NC (normal closed).
Obvykle sú na výstupe relé k dispozícii oba typy kontaktov. V prípade, že sa jedná o viacpólové relé, počet prepínacích kontaktov sa bude rovnať počtu pólov relé.


Spínací kontakt NO - kontakt je zopnutý, teda obvod prepúšťa napájanie, keď je relé aktívne. Je privedené ovládacie napätie na cievku relé. To znamená, že kontakt sa rozopne (rozpojí) keď je relé bez napájania

Rozpínací kontakt NC -  kontakt je zopnutý, teda obvod prepúšťa napájanie, keď je relé neaktívne. Relé je teda bez napájania. To znamená, že kontakt sa rozopne (rozpojí) keď je na cievku relátka privedené ovládacie napätie.


Princíp spínania relé môže byť aj na základe tepla (tepelné relé), prípadne svetla (relé ovládané fotónkou).

V prípade elektromagnetického relé rozlišujeme relé podľa napájacieho prúdu a to buď jednosmerné relé, striedavé relé prípadne univerzálne.

Každé relé má svoju životnosť a udáva sa počtom cyklov, to jest počet prepnutí. Štandardne je to hodnota okolo 107 cyklov.V porovnaní s polovodičovými relé, je cyklov výrazne menej. Je to práve mechanickým pohybom kotvy relé.

Elektromagnetické relé sa vyrábajú od miniatúrnych napríklad pre umiestnenie do plošných spojov, po relé s päticou ktorú je zvyčajne možné uchytiť na DIN lištu v skrini rozvádzača.

Elektromagnetické relé má štandardne spínací a výkonový obvod. Spínací obvod pre cievku a výkonový pre kontakty. Pre kontakt je vždy uvedený maximálny spínací prúd. Je vhodné vždy vybrať relé s prúdovou rezervou.

Každé relé by malo mať uvedené minimálne spínacie napätie, napätie uvolnenia cievky a jej nominálny prúd.  Čas zopnutia kontaktu od privedenia spínacieho napätia na cievku a čas uvolnenia  kontaktu po odobratí spínacieho nap. cievky.

Existujú aj konkrétne typy relé, na špecifický účel.

Veľmi často používané sú časové relé. Takéto relé dokáže oneskoriť spustenie kontaktu, alebo oneskoriť odpad. Multifunkčné programovateľné je časové relé je možné veľmi ľahko nastaviť napríklad pomocou trimra. Tieto relé majú niekoľko funkcií ako napríklad symetrický a asymetrický taktovač a rôzne iné. Nastavuje sa ja časová základňa ako hodina, minúta, sekunda... Vďaka tomu je toto relé veľmi flexibilné pre mnoho účelov použitia.

Monitorovacie relé sú zase schopné strážiť rôzne veličiny siete. Bežný príklad je monitorovanie prepätia siete, sledovanie výpadku fáz, alebo prúdové preťaženie. Vďaka takémuto relé je možné chrániť zariadenia, alebo včas varovať technikov.


V priemysle sa hojne využívajú aj bezpečnostné relé. Zaisťujú spoľahlivú a okamžitú reakciu a odpojenie obvodu. Medzi takéto relé patrí napríklad central stopové relé, alebo obojručné relé. V rámci EÚ musia byť tieto relé certifikované pre danú kategóriu bezpečnosti.

Polovodičové relé sú založené na báze polovodiča. Relé teda pri zopnutí nevykonáva žiadny mechanický pohyb. Má omnoho rýchlejšie reakcie, je spoľahlivejšie nakoľko nedochádza k tzv. lepeniu kontaktu zvyškovým napätím, ako sa môže stať pri mechanickom relé. Jeho životnosť je taktiež vyššia. Má však vyššiu spotrebu elektriny. modesto je miesto, kde môžete získať všetky potrebné.

piatok 13. septembra 2019

Riadený pohon s asynchrónnym motorom - jeho chladenieAk je motor riadený frekvenčným meničom prevádzkovaný pri nízkych frekvenciách, veľmi často sa používa cudzie chladenie. Je to vlastne kryt motora s ventilátorom, ktorého otáčky sú nezávislé na otáčkach motora.

Aká frekvencia sa považuje za kritickú pre chladenie motora?

            Chladiaci výkon ventilátora motora je závislý na otáčkach. Pokles otáčok o 20 % znamená pokles chladiaceho výkonu ventilátora o 50%. Pri 50 % otáčok motora je chladiaci výkon ventilátora prakticky nulový. Motor je už chladený len vyžarovaním tepla bez núteného prúdenia vzduchu. Preto je nebezpečné prevádzkovať motor s vlastným chladením pod frekvenciou 30 Hz.

Ako sa môžeme vyhnúť cudziemu chladeniu pri prevádzke motora pri nízkych frekvenciách ?

            Spoľahlivou metódou je predimenzovanie motora. Zvyčajne stačí navrhnúť motor o jeden výkonový stupeň vyšší. Je to podstatne cenovo výhodnejšie, ako osadiť motor cudzím chladením a podľa mňa aj spoľahlivejšie. Cudzie chladenie je predsa len ďalší motor, ktorý sa môže pokaziť. Hlavne v prašnom prostredí. Vlastné chladenie motora pobeží vždy spolu s motorom.

            Ďalším spôsobom pri motore riadenom skalárne, je nastavenie U/ f charakteristiky. Charakteristiku je potrebné nastaviť tak, aby prúd motora pri frekvencii 5 Hz bol nižší ako 80% nominálneho prúdu. Oteplenie pri takomto prúdovom zaťažení je motor schopný uchladiť vyžarovaním.

Je potrebné vždy kontrolovať teplotu  motora riadeného frekvenčným meničom snímačom oteplenia?

            Frekvenčné meniče majú veľmi často zabudovanú vo svojom programovom vybavení ochranu motora pred prehriatím. Menič si priebežne počíta teoretické oteplenie motora podľa výstupnej frekvencie a prúdu. Pokiaľ je vypočítané oteplenie vyššie ako povolená hodnota, menič vyhlási poruchu.
            Ja tento parameter povoľujem na frekvenčnom meniči veľmi nerád. Zvyčajne je z neho viac škody ako úžitku. Radšej prepnem frekvenčný menič do skalárneho režimu a nastavím parametre U / f krivky tak, aby nemohlo dôjsť k prehriatiu motora.
            Len veľmi výnimočne, predovšetkým pri aplikáciách, kde je potrebné použiť vektorové riadenie ( extrúdery, drtiče, vibrátory, žeriavy ) používam snímač teploty motora.        Oveľa častejšie v našich aplikáciách používame termokontakt, ktorý je zaradený do série k smerovému vstupu meniča. Ak dôjde k prehriatiu motora, termokontakt sa rozopne a motor zastaví. 


utorok 20. augusta 2019

asynchrónne elektromotor
Ponuka firmy MODESTO zahŕňa a asynchrónne elektromotory. Podobne ako pri ostatných komponentoch z našej ponuky aj v tejto oblasti kladieme veľký dôraz na kvalitu a technickú úroveň. Preto sú našimi dodávateľmi významní európski výrobcovia - nemecká firma Lenze a talianska firma Seipee.
 
Elektromotory z našej ponuky sú izolačnej triedy F a sú konštruované pre prácu s frekvenčným meničom.Elektromotory od talianskeho výrobcu SEIPEE spa.
Túto značku úspešne zastupujeme takmer desaťročie na Českom a Slovenskom trhu ako oficiálny distribútor.
Za ten čas môžeme potvrdiť kvalitu a spoľahlivosť SEIPEE elektromotorov.Ako u našich vracajúcich sa klientoch, tak aj na vlastných projektoch. Aktuálne držíme skladom desiatky kusov asynchrónnych elektromotorv. a viac ako 80 000 kusov je pripravených v talianskom sklade!
K dispozícii sú:
asynchrónne elektromotory trojfázové - napájanie 3x230V/400V/690V, možnosť priamo pripojiť frekvenčný menič.so zodpovedajúcim výstupom.
V hliníkovej verzii majú odnímateľné nožičky, štandardný priemyselný elektromotor.
asynchrónne elektromotory jednofázové - napájanie 1x230V...
antikorové motory IP69K - vďaka hladkému antikorovému povrchu sú eieto elektromoty ideálne všade kde sa vyžaduje zvýšená hygiena.
Pílové elektromotory
elektromotory s brzdou, s enkóderom, nútené chladenie elektromotora a iné rózne možnosti úprav podľa potreby použitia. Brzda elektromotora môže byť jednosmerná, alebo striedavá.
Elektromotory ATEX do výbušného prostredia - elektromotor prispôsobený a certifikovaný na prevádzku v Atexovom prostredí
Elektromotory sú k dispozícii v triedach účinnosti IE1, IE2, IE3, IE4 s vlastným aj cudzím chladením. 
Našou snahou je ponúknuť zákazníkovi kompletný sortiment výrobkov. Preto v našej ponuke nájdete aj prevodovky, frekvenčné meniče a riadiace systémy. Využite naše skúsenosti v oblasti riadených pohonov a kontaktujte nás!

Learning of the Feature & The Concepts of the Time Delay Relay

Relays are instructed to trigger automotive devices and machines. We rely on relays to unlock a myriad of devices, m...